پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار کارآمدتر شدن شورا گفتگوی دولت و بخش خصوصی شد و گفت: یکی از اقدامات جدید اتاق در دوره پسابرجام، تهیه دستور کاری است که دولت را متعهد به پاسخگویی نماید.

تدوین دستور کار تعهد دولت به پاسخگویی


متن کامل خبر: تدوین دستور کار تعهد دولت به پاسخگویی