پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن گفت: "این بانک با رویکرد ورود به طرح های زیرساختی و سرمایه بر که بخش خصوصی قادر به اجرای آنها نیست، تاکنون طرح های بزرگ نیروگاهی با ظرفیت تولید 6 هزار و 500 مگاوات را تأمین مالی کرده است.


تأمین مالی ساخت 6500 مگاوات نیروگاه برق انجام شد


متن کامل خبر: تأمین مالی ساخت 6500 مگاوات نیروگاه برق انجام شد