پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتمحمد مهدی اعلایی گفت: بیمه ایران همه بدهی خود به وزارت بهداشت را پرداخت کرد.

بیمه ایران بدهی 1000 میلیارد تومانی به وزارت بهداشت را تسویه کرد


متن کامل خبر: بیمه ایران بدهی 1000 میلیارد تومانی به وزارت بهداشت را تسویه کرد