پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتصنعت هوافضا 80 میلیارد دلار در سال مازاد تجاری برای ایالات متحده تولید می کند.

بوئینگ متضرر اصلی جنگ تجاری است


متن کامل خبر: بوئینگ متضرر اصلی جنگ تجاری است