پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، اگرچه بانکها طی ماههای گذشته برای جذب سپرده‌ها، رقابتی تنگاتنگ را با همتایان خود در نرخ سود بالای مصوبه شورای پول و اعتبار انجام می‌دادند؛اما بانک مرکزی می‌گوید بساط سودهای بالا جمع شده است.


بساط سودهای بالای 20 درصد در بانک ها جمع شد؟


متن کامل خبر: بساط سودهای بالای 20 درصد در بانک ها جمع شد؟