پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت:رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران :موضوع محیط زیست یک امر بدیهی در حوزه بهداشت است.

برگزاری اولین همایش بین المللی و19همایش ملی بهداشت محیط وتوسعه پایدار


متن کامل خبر: برگزاری اولین همایش بین المللی و19همایش ملی بهداشت محیط وتوسعه پایدار