به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، رئیس کل بانک مرکزی از برنامه ریزی برای امر خطیر اصلاح نظام بانکی خبر داد.

برنامه ریزی برای اصلاح نظام بانکی


متن کامل خبر: برنامه ریزی برای اصلاح نظام بانکی