پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتدر گزارش سالیانه شاپرک، سهم بانک های صادر کننده از تعداد هر یک از انواع کارت بانکی تراکنش دار برای سال 1396 مشخص شد. در این گزارش مشروحی از آن را در ذیل مشاهده می نمایید.

بررسی کارت های پرداخت شاپرک در سال 1396


متن کامل خبر: بررسی کارت های پرداخت شاپرک در سال 1396