پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس،از تلاش کمیسیون انرژی مجلس و کمیته حقوقی و قراردادهای آن برای پیشگیری از وقوع تخلفات نفتی خبر داد.

بررسی تخلفات و حوادث نفتی در کمیته حقوقی و قراردادها


متن کامل خبر: بررسی تخلفات و حوادث نفتی در کمیته حقوقی و قراردادها