پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، مژگان خانلو درخصوص اخبار منشره مبنی بر اینکه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به رغم آنکه سهم بالایی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد، اما کنترل و نظارتی بر آن نیست و اساساً مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، گفت: تهیه و تنظیم بودجه سالانه با همکاری و هماهنگی مجموعه دولت اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی انجام می‌َشود.

برای اولین بار در لایحه 98 بودجه 20 شرکت بزرگ دولتی توسط کمیسیون برنامه و بودجه و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و شرکتها بررسی شد


متن کامل خبر: برای اولین بار در لایحه 98 بودجه 20 شرکت بزرگ دولتی توسط کمیسیون برنامه و بودجه و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و شرکتها بررسی شد