پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، رحیمی: بارها در جلسات مختلف مخالفت خود را با فیلترینگ اعلام کردیم، لذا با این اتفاق کسب و کار ما آسیب می بیند.

با فیلتر تلگرام تمام فشارها برسر سروش خالی شد


متن کامل خبر:با فیلتر تلگرام تمام فشارها برسر سروش خالی شد