پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: وزیر بهداشت با اشاره به اینکه درست نیست با سلامت مردم سیاسی برخورد شود، گفت: واردات پالم نسبت به سال 91 و 92 حدود 40 درصد کاهش پیدا کرده است.

با سلامت مردم برخورد سیاسی نکنید


متن کامل خبر: با سلامت مردم برخورد سیاسی نکنید