پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتاستاندار ایلام گفت: مرز بین المللی مهران با رایزنی تلفنی استاندار واسط با مقامات عراقی بر روی کامیون های ایرانی باز شد.


بازگشایی مرز مهران بر روی کامیون های ایرانی


متن کامل خبر: بازگشایی مرز مهران بر روی کامیون های ایرانی