پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: اما اینکه واقعا دسترسی همگانی به گردشگری چگونه میسر می شود به شرایط داخلی کشورها و زمینه سازی آنها بستگی دارد که بحث قیمت ها و هزینه را نمی توان از آن خط کشید.

ایرلاین های گردشگری راه اندازی شود


متن کامل خبر: ایرلاین های گردشگری راه اندازی شود