پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ایران در توسعه صنایع صلح آمیز فضایی خود از کسی اجازه نمی گیرد و برنامه های خود را با جدیت پیش می برد.

ایران برای توسعه صنعت صلح آمیز فضایی از کسی اجازه نمی گیرد


متن کامل خبر: ایران برای توسعه صنعت صلح آمیز فضایی از کسی اجازه نمی گیرد