پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتهمراه اول موفق شد اولین مودم ارتباطی اینترنت اشیاء بر بستر NB-IoT ساخت داخل را در شبکه خود به بهره برداری برساند.

اولین ماژول اینترنت اشیاء بر بستر NB-IoT ساخت داخل در شبکه همراه اول


متن کامل خبر: اولین ماژول اینترنت اشیاء بر بستر NB-IoT ساخت داخل در شبکه همراه اول