پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت:اوراق گواهی سپرده بانک پارسیان در نماد "پارس9607" که با هدف اعطای تسهیلات به طرح‌های نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش منتشر شده با نام و قابل معامله در فرابورس بوده و از تاریخ بازگشایی نماد آن قابل دادوستد خواهد بود.

اوراق گواهی سپرده بانک پارسیان در فرابورس ایران پذیرش شد


متن کامل خبر: اوراق گواهی سپرده بانک پارسیان در فرابورس ایران پذیرش شد