پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت در نشست خبری امروز خود با اشاره به پیش بینی خرید 4هزار و 200 میلیاردی گندم، اعلام کرد میزان تولید گندمکاران کشور به اندازه ای زیاد بود که تاکنون 14 هزار و 600 میلیارد تومان برای این منظور اختصاص یافته است.

اوراق مشارکت، قرضه نیست، صکوک است


متن کامل خبر: اوراق مشارکت، قرضه نیست، صکوک است