پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: از 160 هزار کارت اعتباری 22 هزار کارت با سقف 10 میلیون تومان نقره ای است.

امکان برداشت نقدی از کارت های اعتباری وجود ندارد/160 هزار کارت اعتباری درکشور


متن کامل خبر: امکان برداشت نقدی از کارت های اعتباری وجود ندارد/160 هزار کارت اعتباری درکشور