پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعترایزن بازرگانی ایران در اندونزی گفت: بر اساس آمارهای منتشر شده توسط گمرک ایران، صادرات غیر نفتی کشور به اندونزی در سه ماهه ابتدای سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته از نظر ارزشی 86 درصد و از نظر وزنی 52 درصد افزایش نشان می دهد.

افزایش 52 درصدی صادرات غیر نفتی ایران به اندونزی


متن کامل خبر: افزایش 52 درصدی صادرات غیر نفتی ایران به اندونزی