پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: در حالی تداوم گرمای تابستان در اولین‌ماه پاییز نتوانست روزهای داغی را برای بازار خودرو رقم بزند که وزش نسیم سرد در دومین‌ماه پاییز بر رخوت بیشتر بازار خودرو کشور افزوده است.

افزایش قیمت خودرو در رکود بازار پاییزی


متن کامل خبر: افزایش قیمت خودرو در رکود بازار پاییزی