پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، در مجمع عمومی فوق العاده شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ)، سهامداران این شرکت با افزایش سرمایه 32.5 درصدی آپ در بازار بورس از محل سود انباشته موافقت کردند.

افزایش سرمایه 32.5 درصدی آپ در بورس


متن کامل خبر: افزایش سرمایه 32.5 درصدی آپ در بورس