پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتطبق استانداردهای جهانی هزینه هر ساعت پرواز با هواپیما در مسیرهای مختلف حدود 100 دلار است؛ براین اساس دست اندرکاران صنعت هوایی می گویند، تعیین بهای بلیت شرکت های هواپیمایی بر پایه نرخ های اعلامی سامانه سنا، افزایش نرخ ها را اجتناب ناپذیر کرده است.

افزایش بهای بلیت هواپیما با نرخ گذاری بر مبنای سنا


متن کامل خبر: افزایش بهای بلیت هواپیما با نرخ گذاری بر مبنای سنا