پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: بهای نفت امروز پنجشنبه در بازار آسیا افزایش یافت اما این افزایش به اندازه‌ای نبود که ضررهای روز گذشته را جبران کند.

افزایش اندک بهای نفت در بازار آسیا


متن کامل خبر: افزایش اندک بهای نفت در بازار آسیا