پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: رئیس روابط عمومی بانک مسکن از افتتاح 89 هزار و139 فقره حساب صندوق پس انداز مسکن یکم در بازه زمانی یک سال و چهار ماه از زمان تاسیس این صندوق خبرداد.

افتتاح 89 هزار و 139فقره حساب صندوق یکم تا 13 مهر


متن کامل خبر: افتتاح 89 هزار و 139فقره حساب صندوق یکم تا 13 مهر