پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتهشت طرح عمرانی توسعه‌ای شهر فرودگاهی امام خمینی با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیران بخش هوایی به بهره‌برداری رسید.


افتتاح هشت طرح فرودگاهی امام خمینی با حضور وزیر راه و شهرسازی


متن کامل خبر: افتتاح هشت طرح فرودگاهی امام خمینی با حضور وزیر راه و شهرسازی