پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتوزیر راه و شهرسازی گفت: طرح توسعه شهر فرودگاهی امام به وسعت 14 هزار هکتار بزرگترین طرح عمرانی کشور و از موثرترین طرح ها در بهبود زندگی مردم ایران است.

افتتاح طرح توسعه شهر فرودگاهی امام، می تواند برای مقابله با فشارهای امریکا موثر باشد


متن کامل خبر: افتتاح طرح توسعه شهر فرودگاهی امام، می تواند برای مقابله با فشارهای امریکا موثر باشد