پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتمعاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام بازنشستگی کرد.

اعلام بازنشستگی می کنم


متن کامل خبر: اعلام بازنشستگی می کنم