پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت:کشورهای عضو صندوق بین المللی پول وعده دادند برای احیای تجارت ضعیف جهانی، علاوه بر افزایش هزینه های دولت، موانع تجارت را هم برطرف کنند.

اعضای صندوق بین المللی پول برای احیای تجارت ضعیف جهانی متعهد شدند


متن کامل خبر: اعضای صندوق بین المللی پول برای احیای تجارت ضعیف جهانی متعهد شدند