پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی اجازه نمی دهد نوسان گیرها و کسانی که دنبال منافع کوتاه مدت هستند، بتوانند از بازار ارز استفاده کنند.

اصلا نگران نباشید، بازار همچنان در تعادل وکنترل بانک مرکزی است


متن کامل خبر: اصلا نگران نباشید، بازار همچنان در تعادل وکنترل بانک مرکزی است