پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با بیان اینکه ارجاعات لایحه بودجه سال 98 به کمیسیون بررسی و تصویب شد، گفت: نحوه محاسبه حق بیمه پیمانکاران و تولیدکنندگان اجراکننده قانون استفاده حداکثری از توان تولید اصلاح شد.


اصلاح نحوه محاسبه حق بیمه پیمانکاران و تولیدکنندگان اجراکننده قانون


متن کامل خبر: اصلاح نحوه محاسبه حق بیمه پیمانکاران و تولیدکنندگان اجراکننده قانون