پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: اعضای شورای عالی کار که به دعوت کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه بررسی اصلاحیه قانون کار شرکت کرده بودند موافقت خود را با بازگشت اصلاحیه قانون کار اعلام کردند.

اصلاح قانون کار در انتظار تصمیم مجلس


متن کامل خبر: اصلاح قانون کار در انتظار تصمیم مجلس