رفاه کارت دانشجویی؛

از وعده های توخالی مدیران تا ناامیدی دانشجویان / اگر طرح کنسل شده به دانشجوها اعلام کنید


پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، سال هاست که دست اندرکاران دانشگاهی کشور به دانشجوها قول توزیع « رفاه کارت دانشجویی » را می دهند ولی هنوز هیچ یک از چهار میلیون دانشجوی ایرانی از این وعده های توخالی مدیران بهره ای نبرده و در مقابل از وعده های آنها هم ناامید شده‌اند.


از وعده های توخالی مدیران تا ناامیدی دانشجویان / اگر طرح کنسل شده به دانشجوها اعلام کنید


متن کامل خبر: از وعده های توخالی مدیران تا ناامیدی دانشجویان