پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، به گفته یک عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، با توجه به هدف تولید 25 تنی فولاد در سال جاری و احتساب نیاز به 120 دلار به ازای تولید هر تن فولاد، تنها حدود دو میلیارد نیاز ارزی صنعت فولاد برای تولید است؛ بنابراین ارز برگردانده شده بیش از آنچه باید برگشت داده شده است و بدعهدی صورت نگرفته است.

ارز برگردانده شده برای فولاد زیادی هم بود!


متن کامل خبر: ارز برگردانده شده برای فولاد زیادی هم بود!گذاری در حوزه وی سی انجام شد