پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: وزیر اقتصاد کشورمان از اروپایی ها خواست تا از نفوذشان برای اجرای تعهدات برجام استفاده کنند.

آمریکا مانع اصلی اجرا نشدن برجام است


متن کامل خبر: آمریکا مانع اصلی اجرا نشدن برجام است