پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتفعالیت و عملکرد پذیرندگی در کل شبکه پرداخت الکترونیک کارت در این گزارش بررسی شده است. شاخص عملکردی شاپرک خود به سه دسته آمار عملکردی شاپرک، نفوذ منطقه‌ای شاخص های پراکندگی مبلغی تراکنش‌ها تقسیم می شود که در این گزارش به آمار عملکردی شاپرک پرداخته ایم.

آمار عملکردی شاپرک در اردیبهشت 1397


متن کامل خبر: آمار عملکردی شاپرک در اردیبهشت 1397